Lördag eftermiddag och nu avslutar jag en fantastisk fin vecka med 11 nya klienter och helt magiska samtalsessioner. Tacksam för alla som kommer till mig, både per telefon och fysiskt här hos mig, som jag får möjlighet hjälpa förändra sina liv genom att transformera energier, rensa bort blockeringar och visa dem vilka de är på själsnivå med energier, gudomliga gåvor och själsursprung mm.

Väldigt svårt att försöka förklara vad 3 timmar Soul Realignment gör för ditt innersta, för dig i själen, man måste uppleva det. Mycket insikter, aha-upplevelser, bekräftelser, känslor, ibland tårar när saker släpper och framförallt förståelsen om vem du i själen är och varför man reagerat negativt på saker hela sitt liv.

Ofta väldigt fysiskt och det känns i klientens kropp i de olika chakrana medans vi pratar för rensningsarbetet pågår och som att pusselbitar landar i en när vi pratar.

Dels har jag rensat blockeringar din själ var redo att rensa innan du kommer och den rensningen har pågått några dagar när du kommer till mig. Energier transformeras och processar även under sessionen för att du ska få en förståelse när vi pratar.

Lättnaden, renheten och din nya energi är oftast väldigt påtaglig. Blockeringar av gamla mönster och beteenden man haft i flera decennier som nu är bortrensade.

Jag spelar alltid in samtalet oavsett om du kommer till mig eller om vi tar sessionen på telefon, så du kan lyssna på det senare. Oftast hör man alltid helt nya saker varje gång man lyssnar på det igen. Och varje gång hör man saker som ens själ är redo att höra just då och kan ta till sig eller förstå.

Du som har gjort Soul Realignment hos mig, brukar du lyssna på din session igen? Ofta eller bara någon gång? Alla är olika och så behöver det vara 💜

Mer info: www.soulergy.se
Mail: annelie@soulergy.se